021-66736371
09981488882

جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید

نمایشگاه ISC برزیل

نمایشگاه ISC برزیل

نمایشگاه ISC برزیل

جزئیات

این نمایشگاه در تاریخ 27-25 ژوئن 2019 در سائوپالو برزیل برگزار می گردد. این نمایشگاه، اصلی ترین همایش نوآوری، محتوا، کسب و کار و تجهیزات شبکه در زمینه لوازم امنیتی در برزیل است.

21 فروردین 1398
این نمایشگاه در تاریخ 27-25 ژوئن 2019 در سائوپالو برزیل برگزار می گردد. این نمایشگاه، اصلی ترین همایش نوآوری، محتوا، کسب و کار و تجهیزات شبکه در زمینه لوازم امنیتی در برزیل است. در طی سه روز برگزاری نمایشگاه، راه حل ها و روش هایی جهت مسائل و تجهیزات امنیتی در 16 زمینه شغلی از جمله امنیت الکترونیکی، بخش خصوصی، ... و امنیت عمومی ارائه می شود.

اخبار مرتبط